Przejdź do głównej treści

O Instytucie Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki

Instytut Językoznawstwa powstał 1 października 2013 z inicjatywy prof. dr. hab. Marka Stachowskiego i jest jednostką ukierunkowaną na szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową, na rozwijanie w przyszłości nowych filologii i powiększenie oraz wzbogacenie językoznawczej oferty dydaktycznej, jak też zapewnienie możliwości kontaktów pracowników naukowych, studentów i doktorantów z jednostkami o podobnym profilu na świecie. Kontakty takie są niewątpliwym stymulatorem wymiany myśli naukowej i owocują wspólnymi przedsięwzięciami badawczymi, w tym międzynarodowymi projektami.

Od 1 października 2019 r. Instytut Językoznawstwa został przemianowany na Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa i obejmuje 3 jednostki:

Pracownicy Instytutu prowadzą część zajęć na swoich macierzystych filologiach, a część dla całego Wydziału, w tym na studiach doktoranckich.

Od 1 listopada 2020 r. Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa został przemianowany na Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki.