Przejdź do głównej treści

Zebrane informacje dla studentów lingwistyki i kandydatów na studia

(studia II stopnia prowadzone przez Katedrę Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ, która wchodzi w skład Instytutu Językoznawstwa i Przekładoznawstwa)