Skip to main content

Zmiany dot. indywidualnego planu studiów i opłat za studia dla studentów z Ukrainy

W związku z sytuacją na Ukrainie Dziekan Wydziału Filologicznego wprowadza możliwość szybkiej ścieżki aplikowania o indywidualny plan studiów dla studentów obywateli Ukrainy. Decyzję o akceptacji wniosku studenta będzie podejmował dyrektor instytutu.

Informujemy również, że Dziekan Wydziału Filologicznego będzie pozytywnie i niezwłocznie rozpatrywał wnioski o zwolnienie studentów obywateli Ukrainy z opłat za studia na semestr letni 2021/2022.

Wyrażamy wsparcie i solidarność z naszymi studentami z Ukrainy.

Kolegium dziekańskie Wydziału Filologicznego