Skip to main content

Wolne miejsca na kursach w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji

Dostępne są zarówno kursy realizowane stacjonarnie, jak i zdalnie.

 

Buddyjska sztuka i turystyka religijna

Buddyjskie praktyki kultowe, obrzędy i święta

Buddyjskie praktyki medytacyjne

Buddyzm i nauka

Etyka buddyjska

Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE

Islam polityczny we współczesnym świecie [kurs realizowany zdalnie]

Kultura Japonii [kurs realizowany zdalnie]

Kultura Korei [kurs realizowany zdalnie]

Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu

Nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd. Wschodniej - znaczenie czynnika wyznaniowego

Polityka a kultura w świecie pozaeuropejskim

Przyszłość buddyzmu

Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu

Tantra buddyjska w Indiach

The Culture of Taiwan

Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm

 

Pełna oferta kursów dostępna jest tutaj.

Studenci chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC drogą mailową na adres: kpsc@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu + wybrany kurs). Rejestracja trwa do 20.02.2022 roku lub do wyczerpania miejsc na kursach.


Z poważaniem
sekretariat KPSC