Skip to main content

Sesja letnia 2020/21

Sesja letnia 2020/21 (od 16.06 do 29.06.2021, poprawkowa od 01.09 do 15.09.2021)

Nazwa przedmiotu (zgodnie z nazwą w USOS), kierunek, rok i stopień Imię i nazwisko prowadzącego Data i godzina egzaminu
(dwa terminy, pierwszy 16-29.06 i poprawkowy 01-15.09)
Forma egzaminu Uwagi
pisemny ustny
MS Teams Pegaz MS Teams Pegaz
Semantyka, I rok II stopnia – Lingwistyka Marcin Jakubczyk I termin: 25.06.2021,
09:30–12:45, 15:00–18:00
II termin: 14.09.2021,
od 16:00
    x    
“Opcja. Język migowy” lingwistyka 1. rok II stopnia Wiktor Eźlakowski I termin: 22.06.2021,
godz. 11:30
II termin: 07.09.2021,
godz. 11:30
  x     Dodatkowo BigBlueButton
Wykład monograficzny:
Teksty eskimo-aleuckie: podstawowe struktury językowe
José Andrés Alonso de la Fuente I termin: 21.06.2021
II termin: 03.09.2021
    x    
Gramatyka języka naturalnego 2 Rafał L. Górski I termin: 18 06.2021, 29
06.2021,
godz 9.15
II termin: 10.09.2021
    x