Przejdź do głównej treści

Wykłady OWI – zmiana terminu

WYKŁAD z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
dla studentów studiów stacjonarnych

Wykład z OWI (6h) w bieżącym roku akademickim odbędzie się w formie zdalnej.
Obecność na wykładzie zdalnym (część A i B) stanowi podstawę uzyskania zaliczenie (ZAL 1 punkt ECTS)

Student ma do wyboru udział w jednej z 2 edycji wykładu:

II stopień (SUM): 2 spotkania po 3 godz.

  • I tura : (poniedziałek i wtorek w godz. 18.00 – 20.15), część A: 13.03.2023, część B: 14.03.2023
  • II tura : (środa i piątek w godz. 09.00 – 11.15), część A: 19.04.2023, część B: 21.04.2023

I stopień (LIC): 2 spotkania po 3 godz.

  • I tura : (czwartek i piątek w godz. 09.00 – 11.15), część A: 13.04.2023, część B: 14.04.2023
  • II tura : (poniedziałek i środa w godz. 18.00 – 20.15), część A: 22.05.2023, część B: 24.05.2023.

Każdy student jest zobowiązany do udziału w wykładzie (w dwóch częściach A i B), obecność jest sprawdzana (pobierana będzie elektroniczna lista obecności z godziną zalogowania i wylogowania). Link do spotkania (Cisco Webex) zostanie Państwu wysłany (na kilka dni przed wykładem) przez pocztę USOS, nie ma potrzeby odrębnej rejestracji na sam wykład.
Natomiast każdy student musi zarejestrować się na przedmiot i „podpiąć” go (dotyczy to także osób, które będą wnioskować o przepisanie zaliczenia).

Będą dwie rejestracje:

  1. rejestracja dla osób, które pierwszy raz będą brały udział w wykładzie WF-OWI,
  2. rejestracja dla osób, które chciałyby przepisać przedmiot WF-OWI-P.

Rejestracja na przedmiot w USOS zostanie uruchomiona od dnia 28.02.2023, godz. 8.00 do 12.03.2023 godz. 23.00.

Wyjątkowo, jeśli z uzasadnionych powodów (zdrowotnych, losowych), student/-ka nie będzie mógł/mogła uczestniczyć w zajęciach marcowych lub kwietniowych, będzie możliwość udziału w zajęciach dedykowanych studentom st. niestacjonarnych w terminie 12-14 maja. (KONTAKT: mgr Karolina Kopacz – Instytut Filologii Angielskiej, karolina.kopacz@uj.edu.pl)