Przejdź do głównej treści

Oferta praktyk studenckich - Uniwersytet w Pizie

Praktyki studenckie na Uniwersytecie w Pizie w obszarze lingwistyki, ekonomii, historii i antropologii: https://cipei.unipi.it/en/work-with-us. Zaproszenie kierowane jest do studentów studiów magisterskich

praktyk studenckich na Uniwersytecie w Pizie w obszarze lingwistyki, ekonomii, historii i antropologii: Work with us – CIPEI (unipi.it). Zaproszenie kierowane jest do studentów studiów magisterskich.

Praktyki można odbyć w ramach programu Erasmus+ Praktyki i uzyskać stypendium na ich realizację. Najbliższa rekrutacja do programu trwać będzie od 1go do 20go stycznia. Informacje o programie Erasmus+ Praktyki realizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się na stronie internetowej Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.