Przejdź do głównej treści

Курси польської мови для нових студентів

В Інституті східнослов'янської філології Ягеллонського університету у зимовому та літньому семестрі проводитимуться курси польської мови для нових студентів Філологічного факультету – громадян України.

Заняття розпочинаються 10 жовтня, графік груп буде оприлюднено після аналізу кількості студентів, що бажають вивчати мову. Зацікавлених в участі у курсах ми просимо попередньо повідомити студентський секретаріат Інституту східнослов'янської філології (dorota.krakowska@uj.edu.pl), позначаючи ступінь володіння польською мовою (нульовий, А1, А2).

 

W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, w semestrze zimowym i letnim, będą prowadzone kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy - nowych studentów Wydziału Filologicznego.

Zajęcia rozpoczną się 10 października. Harmonogram zostanie opublikowany po analizie liczby zainteresowanych studentów. Osoby chętne do uczestnictwa w kursach prosimy o poinformowanie sekretariatu studenckiego Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (dorota.krakowska@uj.edu.pl) wraz ze wskazaniem stopnia znajomości języka polskiego (zerowy, A1 lub A2).

 

В Институте восточнославянской филологии Ягеллонского университета, в зимнем и летнем семестре, будут проводиться курсы польского языка для новых студентов Филологического факультета - граждан Украины.

Занятия начинаются 10 октября, график групп будет обнародован после анализа числа желающих. Заинтересованных в участии в курсах мы просим предварительно сообщить в студенческий секретариат Института восточнославянской филологии (dorota.krakowska@uj.edu.pl), обозначая степень владения польским языком (нулевой, А1, А2).