Przejdź do głównej treści

Aktualności archiwalne (2020)

 

AKTUALNOŚCI

 

————————————————————————————————————

 

Zajęcia w semestrze letnim z dr hab. Beatą Raszewską-Żurek rozpoczną się 4.03.2020 r.

 

————————————————————————————————————

 

Pierwsze seminarium magisterskie w semestrze letnim z dr hab. Beatą Raszewską-Żurek odbędzie się 3.03.2020 r. Rejestracja na zajęcia przez USOSweb.

 

————————————————————————————————————

 

W semestrze letnim zapraszamy na wykład monograficzny

 

dr hab. Beaty Raszewskiej-Żurek

Aksjolingwistyka - nazwy wartości w polszczyźnie na tle słowiańskim

 

Wykład poświęcony jest jednej z nowszych gałęzi językoznawstwa – aksjolongwistyce, która zostanie umieszczona na tle wielkich teorii językoznawczych, zwłaszcza kognitywizmu. Wykład będzie się skupiać na analizie związków pomiędzy językiem a szeroko pojętym systemem wartości w aspekcie synchronicznym i diachronicznym. Przedmiotem zainteresowania będą relacje pomiędzy wartościowaniem a semantyką i pragmatyką językową. Refleksji zostaną poddane typologie wartości, ich kulturowe uwarunkowania, ewolucja sposobu pojmowania wartości i ich wyrażania w języku na tle zmian kulturowych. Przedmiotem zainteresowania będzie także metodologia badań aksjolingwistycznych, narzędzia badawcze językoznawcy o orientacji aksjolingwistycznej i źródła do badań odzwierciedlenia wartości w języku w aspekcie diachronicznym.

 

Rejestracja przez USOSweb

 

————————————————————————————————————

 

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW LINGWISTYKI

Plan studiów dla studentów lingwistyki znajduje się na podstronie Katedry.

OPCJE 2019/20

OPCJA I: dr hab. Rafał Górski „Językoznawstwo korpusowe” (semestr zimowy)

OPCJA II: dr Marcin Jakubczyk „Językoznawstwo normatywne" (semestr zimowy)

 

OPCJA III: dr Marcin Jakubczyk "Wybrane zagadnienia z historii językoznawstwa" (semestr letni)

OPCJA IV: mgr Wiktor Eźlakowski "Język migowy"  (semestr letni)

 

Studenci I roku lingwistyki są zobowiązani do zrealizowania dwóch opcji w ciągu roku akademickiego (wyboru jednej z dwóch opcji w każdym semestrze).

WYKŁADY MONOGRAFICZNE 2019/20

- w semestrze zimowym studenci mogą uczestniczyć w wykładzie monograficznym prowadzonym przez prof. M. Stachowskiego (Przegląd języków Europy) we wtorki w godz. 16:45-18:15 w Instytucie Filologii Słowiańskiej UJ, ul. Ingardena 3, sala 115.

- prof. Norbert Ostrowski zaprasza w semestrze letnim na wykład pt. "Języki bałtyckie - diachronia i typologia".

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Studenci I roku lingwistyki autorami ciekawostek dla kandydatów na studia z językoznawstwa ogólnego:

 

1. Czy wiecie, że językoznawcy dysponują narzędziami, które pozwalają sprawdzić, czy dane słowa wzajemnie się lubią?

 

2. Czy wiecie, że granice waszego języka są granicami waszego świata? Przekonajcie się o tym na naszych studiach z językoznawstwa ogólnego.

 

3. Czy wiecie, że językoznawcy mogą analizować język na podstawie zasłyszanych mimochodem rozmów w komunikacji miejskiej?

 

Opracowanie: studenci I roku językoznawstwa ogólnego UJ (18.03.2019).

Zob. więcej na stronie Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego